ĐIỀU 1: Định nghĩa
Các từ ngữ sử dụng trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ VIP Elements Management Group (EMG) này được hiểu như sau:
1.1.    “EMG”: là viết tắt của Elements Management Group, công ty quản lý các nhà hàng trực thuộc EMG, có trụ sở đăng ký tại 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
1.2.    Nhà hang trực thuộc EMG: là những nhà hàng được quản lý và vận hành bởi EMG.

1.3.    “Thẻ”: Là thẻ VIP được EMG phát hành và dành tặng cho các khách hàng VIP, một số thẻ sẽ được định danh và cho phép chủ thẻ được hưởng ưu đãi giảm giá và đặt quyền riêng khi sử dụng.

1.4.    “Chủ thẻ”: là cá nhân sử dụng Thẻ, theo đó, chủ thẻ có trách nhiệm sử dụng Thẻ theo đúng quy định tại Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này.
1.5.    “Website/Trang thông tin điện tử chính thức của EMG”: là trang web của EMG theo đường dẫn sau : www.rockwellcollection.com
1.6.    “Giao dịch Thẻ”: là giao dịch được thực hiện bằng Thẻ tại Nhà hang trực thuộc EMG.
1.7.    “Yêu cầu của thẻ”: chủ thẻ sẽ được hưởng các quyền lợi tại chuỗi nhà hàng EMG nhưng phải cam kết chi tiêu theo chính sách EMG trong vòng 6 tháng để duy trì trạng thái VIP.

ĐIỀU 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ
2.1.     Thông tin chung về Thẻ
a. Thẻ VIP được phát hành theo đề nghị của quản lý các nhà hàng trực thuộc EMG hoặc Ban giám đốc. Người đề nghị điền thông tin về khách hàng vào bản cung cấp thông tin và ký vào bản xác nhận để nhận thẻ.

 1. Khách hàng sử dụng thẻ VIP của EMG đồng ý rằng việc thẻ VIP thuộc quyền quản lý của EMG và khách hang đã đọc và xác nhận chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản cũng như chính sách của chương trình. Khi những điều này thay đổi trên Trang web chính thức của EMG, khách hàng vẫn tiếp tục giữ tài khoản được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 2. Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, các điều khoản của chương trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của EMG và sẽ được thông báo cho khách hang trên Trang web của công ty.
 3. Khách hàng đồng ý cho EMG khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do khách cung cấp cho các mục đích phù hợp với chương trình bao gồm. Tất cả các dữ liệu liên quan đến khách hàng sẽ được bảo vệ và sử dụng bởi EMG theo quy định tại chính sách bảo mật của EMG.
 4. Chủ thẻ được hưởng ưu đãi giảm giá 10% tại tất cả các nhà hang trực thuộc EMG và giảm giá 15% riêng tại riêng SkyXX.
 5. Giảm giá không được áp dụng cho các nhóm trên 20 người.
  g. Giảm giá không được áp dụng cùng các chương trình ưu đãi khác.
  h. Các đặc quyền VIP khác khi được áp dụng sẽ được EMG cập nhật thường xuyên đến khách hàng.

2.2.     Phạm vi sử dụng Thẻ
Thẻ được sử dụng tại các nhà hàng trực thuộc EMG để hưởng các ưu đãi dành cho khách hàng VIP và bắt buộc phải được xuất trình trước khi xuất hoá đơn thanh toán.

2.3.    Thời hạn hiệu lực của Thẻ:
Khách hàng phải cam kết chính sách chi tiêu trong vòng sáu tháng kể từ khi phát hành thẻ. Nếu khách hàng không đạt được mức chi tiêu này, thẻ VIP sẽ bị vô hiệu hóa.
2.4.     Chính sách chi tiêu:
Mức chi tiêu để duy trì thẻ là 200.000.000 VNĐ (hai trăm triệu đồng) trong vòng sáu tháng kể từ ngày phát hành thẻ để thẻ VIP giữ hiệu lực.
2.5.    Không đạt chính sách chi tiêu:
Khách hàng sẽ được thông báo về việc thay đổi hạng thẻ trong vòng một tháng sau khi hết hạn 6 tháng và mức chi tiêu không đạt mức quy định như trên thông qua tin nhắn, email và điện thoại.

2.6. Cách thức sử dụng

 1. Trường hợp khách hàng quên thẻ, có thể đọc số điện thoại hoặc email để nhà hang kiểm tra trên hệ thống và áp dụng các ưu đãi cho khách hàng.
 2. Chỉ có chủ thẻ mới được hưởng ưu đãi.

2.7.    Một số quy định khác:
Khách hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của EMG để có thêm thông tin cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình sử dụng thẻ.

Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua hotline VIP 0898338333 hoặc Customerservices@rockwellcollection.com

Click here for English version